PGB Judith van Laere                                                                                              Begeleiding aan huis in Gouda en directe omgeving    

Spelbegeleiding 


Achtergrondinformatie:

In mijn vorige werk heb ik een workshop spelbegeleiding gevolgd en deze ook in de praktijk mogen uitvoeren. Er werd gekeken welke kinderen op de groep extra spelbegeleiding konden gebruiken. Als dit zo was, werd gevraagd aan ouders of ze hiermee akkoord gingen. De spelbegeleiding was speciaal ontwikkeld voor kinderen met autisme. We werden gecoacht door de gedragswetenschapper van de locatie waar ik werkte.  De kinderen kregen individuele spelbegeleiding buiten de groep. De sessie duurde ongeveer een half uur en bestond uit observatie van de reactie en actie op spelmateriaal en het stimuleren/ voordoen/ samen en nadoen van het actief gebruik maken van het spelmateriaal. Tijdens de tweede sessie werd het aanbod van de eerste sessie herhaald en werd er in het tweede deel van de nieuwe sessie ook nieuw materiaal aangeboden. Zo kon er gekeken worden of het kind nieuwe vaardigheden aan kon leren en ze nog wisten wat je met het spelmateriaal van de vorige sessie kon doen.  De spelbegeleiding werd opgedeeld in verschillende stadiums in de spelontwikkeling, er werden rond de 15 materialen per sessie aangeboden en totaal werden er rond de 20 sessies aangeboden. Vaak was er een positieve ontwikkeling in het spel gezien die zich ook op de groep en thuis voort zette. 


Er zijn verschillende stadiums in de spelontwikkeling zoals manipulerend spel ( opnieuw laten bewegen of pakken van het materiaal),  rollenspel (spelen met materiaal zoals het bedoeld is), fantasiespel (buiten het hier en nu kunnen spelen) en constructiespel (ordenen, bouwen). Deze fases kunnen deels ook door elkaar heen lopen. 


Huidige situatie:

Bij één van mijn cliënten bied ik regelmatig spelbegeleiding aan. Ik zie dat er door veel herhaling in het aanbod en het voor/ samen en nadoen ook daadwerkelijk stapjes gemaakt worden in de spelontwikkeling. Er wordt meer gevarieerd in de keuze van het materiaal maar ook in de manier van spelen.  


E-mailen
Bellen
Map